مسعود توحیدی

مدیر عامل

دکتر روزبه ناصری

General Manager at Houger.co

امید رجبعلی

مدیر کانون تبلیغاتی نوین فیلم

زهرا رهنما

کارشناس اجرایی گروه تحقیقات بازار سکان

علی شهنی

مدیر روابط عمومی

حمیدرضا عبدوس

مشاور تبلیغات و تهیه کننده مدیا

رامین کرمی

مدیر کانون تبلیغاتی دیوان / تهیه کننده +کارگردان

بابک سلطانی

مدیر آژانس تبلیغاتی مثبت منفی

امیر علی آقایاری

رئیس هیات مدیره شرکت نگاه شرقی سبز و سردبیر مجله تخصصی

امین رضاقلی

مدیر عامل

میر دامون میر

مدیر خلاقیت و موسس

سید امیر سالار اجتهد

مدیر تیم مشاوره مدیریت ادکامپ

حسام بختیارزاده

مدیر کانون آنی‌بین