امین اسماعیلی

مدیر فنی وبسیما

فرید عظیمی

گرافیست و طراح وب

Pouya Tehranie

مدیر مالی و اداری و منابع انسانی وپشتیبانی

علیرضا طادی

مدیر پروژه فریلنسر