پارسا عبدالهی

Product owner at Paziresh24.com

امین اسماعیلی

مدیر فنی وبسیما

حسین وجدانی

کارشناس بازاریابی دیجیتالی و مدیر محتوای Aryamcollege.com

محمدرضا صادقی – رضاصاد

مدیر آکادمی هنری رضاصاد

معراج معمار نسب

مشاور ارشد دیجیتال مارکتینگ