امین اسماعیلی

مدیر فنی وبسیما

پارسا عبدالهی

Product owner at Paziresh24.com

محمدرضا صادقی – رضاصاد

مدیر آکادمی هنری رضاصاد

معراج معمار نسب

مشاور ارشد دیجیتال مارکتینگ

محمدرضا ذهبی

مدیر دیجیتال مارکتینگ