درباره سامان شادلو

درباره سامان

آغاز فعالیت حرفه‌ای در صنعت ارتباطات و تبلیغات از سال ۱۳۹۳

  • مسئولیت‌های تا به اکنون:

آژانس تبلیغاتی کرات| کارشناس و تحلیل‌گر بازار در حوزه رسانه و مخاطب | از ۱۳۹۴

بوتیک تبلیغاتی دایرکت |کارشناس ارتباطات و برند (استراژیست ارتباطی) | از ۱۳۹۶

آزانس تبلیغاتی اف سی بی آرت گروپ تهران/نماآگهی |استراتژیست ارتباطی (MARCOMM)  ) | از۱۳۹۷

 

تخصص‌های من برای اشتراک گذاری با مدیران:

  • مدیریت توسعه‌ی کسب‌وکار در حوزه ارتباطی و برند سازی | بررسی و تحلیل عرصه‌ی تجاری | ارزیابی و سنجش ظرفیت‌ها و خلق فرصت‌های توسعه | تدوین خط مشی راهبرد‌ی کسب‌وکار | توسعه‌ی راهبردها در ساختار سازمانی | تدوین برنامه‌ی کسب‌وکار | توسعه‌ی راهبردهای قیمت گذاری و درآمد

 

  • تحقیقات بازار | آشنا به شیوه های پژوهش و تحلیل شرایط کیفی و بازار در بسترهای دیجیتال  و نرم افزارهای ارتباطی  مانند TGI

 

  • ارتباطات بازاریابی  ۳۶۰ D| برنامه‌ریزی راهبردی | تدوین کمپین‌های یکپارچه‌‌ | برنامه‌ریزی و مدیریت اجرایی کمپین | سنجش و تحلیل میزان اثر بخشی کمپین | برنامه‌ریزی و مدیریت رویدادهای تجاری و ارتباطی | آشنا به اصول برنامه‌ریزی و خرید رسانه

 

انتشار در شبکه های اجتماعی
ce

سامان شادلو

کارشناس و استراتژیست ارتباطی در حوزه برند