B2B

b2b

زمانی اعتقاد بر این بود که خریداران B2B تصمیمات خرید را صرفاً براساس تفکر منطقی می‌گیرند ولی اکنون این منطق از مدت‌ها پیش از بین رفته ‌است. و چرا باید این کار را بکنند؟ خریدهای B2B اغلب اوقات زیاد هست …

۹۹/۰۷/۱۰
۰
Iranads
ادامه مطلب