کپی رایتینگ

ریچارد وارن رئیس بازاریابی بانک لویدز انگلستان و بیانگذار آژانس DLKW و مدیر عامل کوتاه مدت آژانس Mullenlowe به موضوع چالش برانگیزی پرداخته است؛ او به سایت کمپین گفته است: «می‌توانید این را از من نقل‌ق …

۰۰/۰۵/۱۱
۱
Iranads
ادامه مطلب

وقتی چشمم به موضوع مقاله افتاد، یاد تجربه‌های شخصی‌ام افتادم؛ مواقعی که باید برای برندی می‌نوشتم که با زمینه‌ی فعالیتش ارتباط چندانی برقرار نکرده بودم یا وقتی که باید لحن کسب وکاری را طراحی می‌کردم که …

۹۸/۰۲/۲۱
۰
Iranads
ادامه مطلب