کوله_پشتی_۹۹

مازیار حبیبی‌نیا کوله‌پشتی ۹۹

سال عجیبی بود سال ۹۸، برای همه‌ی ما؛ سالی پر از اتفاق، پر از غافلگیری، سخت، پُرفرازونشیب و شاید مهم‌تر از تمامی این‌ها، ۹۸ سالی بود پر از فرصت یادگیری. خیلی از روزهایش را باید تاب می‌آوردیم و به دیگرا …

۹۹/۰۱/۰۱
۰
Iranads
ادامه مطلب
کوله‌پشتی ۹۹

چیز زیادی از سالِ کهنه‌ی ۹۸ نمانده.  نفس‌های آخر است از این سالِ بَد نهادِ عجیبِ تلخِ بی‌خیر و آرامش و پُر غم و بحران. هرچند که گویا زهرِ این نیشِ آخر، تا مدتی در جان ما خواهد بود و هنوز مانده تا غائل …

۹۹/۰۱/۰۱
۰
Iranads
ادامه مطلب