نشریه

نشریه نگاه شرقی
2
5
16/05/17

در روزهای میانی اردی‌بهشت ۹۶ چشم صنعت تبلیغات به نشریه‌ای تازه با نام “نگاه” روشن شد. صنعت تبلیغات البته بی‌نشریه نیست و اگر مطبوعات تخصصی بازاریابی و فروش را هم به آن اضافه کنیم شاید تعدا …

ادامه مطلب