میکرون باز

عباس میرزا

رضا توفیقجو (+) کارگردان نخستین و اساسی‌ترین پرسش در میان ما ایرانیان این است که «چرا ما پیشرفت نمی‌کنیم؟». مسئله‌ای که با سرعتی بالا لحظه به لحظه راه نفس را بر ما تنگ‌تر و هر آینه ما را به یاس مطلق ن …

۰۳/۰۳/۲۳
۰
developer
ادامه مطلب