مهندسی فرهنگی

مهندسی فرهنگی

Vasanth Seshadri بنیانگذار و مدیر خلاقیت شرکت Sunny Side بیان می‌کند که برندها در قبال مهندسی فرهنگی مسئولیت دارند و در این ارتباط سه روش را برای برندها به اشتراک می‌گذارد. سال ۲۰۲۰، برای دو اتفاق در …

۹۹/۱۱/۰۳
۱
Iranads
ادامه مطلب