مصرف کنندگان

چگونه برندهای مالی می‌توانند احساسات مصرف‌کنندگان را جذب کنند؟

ارتباط بین برندهای خدمات مالی و مصرف کنندگان شکسته شده است. ماریا واردی مدیرعامل جی وینگ، به دنبال این است که درک کند چرا و چگونه بازاریابان نیاز دارند تا با مشتریان ارتباط عاطفی برقرار کنند. ده سال پ …

۹۶/۰۳/۲۸
۰
Iranads
ادامه مطلب