مصاحبه شغلی

عدم پذیرش در مصاحبه‌های یک سمت شغلی تحت‌ این عنوان که “‌شما بیش از حد برای‌ این سِمت خوب و توانمند (overqualified) هستید“، معادل حرفه‌ای و کاری استفاده از عبارت “‌ایراد از تو نیست، م …

۹۶/۰۵/۲۴
۰
Iranads
ادامه مطلب