مصاحبه شغلی

0
1
15/08/17

عدم پذیرش در مصاحبه‌های یك سمت شغلی تحت‌ این عنوان كه “‌شما بیش از حد برای‌ این سِمت خوب و توانمند (overqualified) هستید“، معادل حرفه‌ای و كاری استفاده از عبارت “‌ایراد از تو نیست، م …

ادامه مطلب