مازیار حبیبی‌نیا

مازیار حبیبی‌نیا کوله‌پشتی ۹۹

سال عجیبی بود سال ۹۸، برای همه‌ی ما؛ سالی پر از اتفاق، پر از غافلگیری، سخت، پُرفرازونشیب و شاید مهم‌تر از تمامی این‌ها، ۹۸ سالی بود پر از فرصت یادگیری. خیلی از روزهایش را باید تاب می‌آوردیم و به دیگرا …

۹۹/۰۱/۰۱
۰
Iranads
ادامه مطلب