فریبا فیروزی

چگونه برندهای مالی می‌توانند احساسات مصرف‌کنندگان را جذب کنند؟
0
0
18/06/17

ارتباط بین برندهای خدمات مالی و مصرف کنندگان شکسته شده است. ماریا واردی مدیرعامل جی وینگ، به دنبال این است كه درك كند چرا و چگونه بازاریابان نیاز دارند تا با مشتریان ارتباط عاطفی برقرار كنند. ده سال پ …

ادامه مطلب