فرهاد هرمزی

فرهاد هرمزی

در سال ۱۹۷۴ بزرگترین رویداد جهانی تبلیغات برای نخستین بار در ایران برگزار شد: کنگره دوسالانه‌ی IAA. چند سال قبل از این دکتر اربابی به فرهاد هرمزی پیشنهاد داده بود که برای گسترش ایده های جهانی اش عضو س …

۰۰/۱۰/۲۶
۰
Iranads
ادامه مطلب