صنعت تبلیغات

نشریه نگاه شرقی

در روزهای میانی اردی‌بهشت ۹۶ چشم صنعت تبلیغات به نشریه‌ای تازه با نام “نگاه” روشن شد. صنعت تبلیغات البته بی‌نشریه نیست و اگر مطبوعات تخصصی بازاریابی و فروش را هم به آن اضافه کنیم شاید تعدا …

۹۶/۰۲/۲۶
۲
Iranads
ادامه مطلب