خودکنترلی

خودکنترلی

وقتی خسته می‌شوید و فکر می‌کنید دیگر توان ندارید ، اغلب مواقع احساس می‌کنید شرایط از کنترلتان خارج شده است. اما این طرز فکر قربانی فقط شما را از انجام هر کاری باز می‌دارد. در نقطه مقابل، باید باور داش …

۰۰/۰۶/۰۶
۰
Iranads
ادامه مطلب