تبلیغات هدفمند

تبلیغات هدفمند

ماریانو دلی‌سنتی، مدافعِ حفظ اطلاعات، درباره‌ی اینکه آیا باید نگران تبلیغات هدفمند باشیم می‌گوید. با توجه به اظهارات پروفسوری نروژی همه‌ی ما تا حدودی تئوری توطئه را باور داریم. طبق اظهاراتِ اخیر اوتفک …

۰۰/۰۸/۲۵
۰
Iranads
ادامه مطلب