بازیگری

آگهی تلویزیونی و نا بازیگر

یکی از مشکلات اصلی در تولید آگهی تلویزیونی در ایران بازی گرفتن از بازیگر و نابازیگر است. به دلیل ملاحظات قانونی و نیز دستمزدهای پایین٬ در حال حاضر کمتر کارگردانی می‌تواند این شانس را داشته باشد تا باز …

۹۶/۰۳/۰۴
۰
Iranads
ادامه مطلب