اثربخشی تبلیغات

در قسمت قبل درباره معنی اتوس ، پاتوس و لوگوس نوشتیم و در مورد کاربرد هر کدام در تبلیغات مثال زدیم. اما در ادامه می‌خواهیم ببینیم که این سه عنصر چگونه در کنار هم کار می‌کنند. هم‌زمان با اینکه می‌توان ب …

۰۳/۰۳/۲۸
۰
developer
ادامه مطلب
ethos

“شکل‌های اقناع” در بنیان تمام کارهای تبلیغاتی قرار دارند. این شکل‌ها با نام‌های ethos، pathos و logos شناخته می‌شوند. چگونه می‌توانید آن‌ها را به کار بگیرید؟ شکل‌های اقناع یا فنون متقاعدسا …

۰۳/۰۲/۰۶
۰
developer
ادامه مطلب