گلرنگ و ماه رمضان

گلرنگ و ماه رمضان

2
17/05/26
0
گلرنگ و رمضان ۹۶ گلرنگ و رمضان ۹۶ گلرنگ و رمضان ۹۶
Iranads - ایران ادز
آژانس : آگه‌سازان
سفارش دهنده : پاکشو
مدیر امور مشتریان و برنامه‌ریز : زهرا تخت کشیان
مدیر ترافیک : علی هاشمی
مدیر خلاقیت : مازیار علی یاری
مدیر هنری : مازیار علی یاری
طراح گرافیک : ناهید عقیقیان
کپی‌رایتر : ناهید عقیقیان
انتشار در شبکه های اجتماعی
fce