گراد و روز پدر

0
۹۶/۰۱/۲۰
0
گراد و روز پدر

گراد و روز پدر

گراد و روز پدر

گراد و روز پدر

سفارش‌دهنده : گروه راهبرد آتی دانا
مدیر هنری : سجاد ابراهیمی
مدیر خلاقیت : سجاد ابراهیمی
عکاس : اشکان سیری
طراح گرافیک : سجاد ابراهیمی
مدیر رسانه : سید مهدی موسوی
انتشار در شبکه های اجتماعی
fce