پرومکس و روز مادر

4
۹۵/۱۲/۱۵
0

بوی عید، عطر دستان پر تلاش توست مادر! به پاس تمام روزهایی که صبورانه در کنارم بوده ای… مادر خستگی ناپذیرم، روزت مبارک! پرومکس، هدیه ای مناسب برای پاسداشت روزهای مادرانگی…

پرومکس روز مادر

پرومکس روز مادر، نیومدیا

پرومکس روز مادر

پرومکس روز مادر، نیومدیا

پرومکس روز مادر

پرومکس روز مادر، نیومدیا

پرومکس روز مادر

پرومکس روز مادر، نیومدیا

Iranads - ایران ادز
آژانس : بادکوبه
سفارش دهنده : پرومکس
کارگردان : حامد رجبی
انتشار در شبکه های اجتماعی
fce