نیسان در تهران

0
۹۵/۱۲/۱۵
0

این کمپین در دو فاز تیزینگ و یک فاز باز اجرا شده است.

نیسان نیسان نیسان نیسان نیسان
Iranads - ایران ادز
آژانس : کرگدن
سفارش دهنده : جهان نوین آریا
طراح : نواب قزلباش
طراح : فرشید منفرد
انتشار در شبکه های اجتماعی
fce