شهر پر است از مردمان خوب…

۹۶/۰۳/۲۴
3
Iranads - ایران ادز
آژانس : تدبیر پاسارگاد شرق
سفارش دهنده : بانک شهر
مدیر هنری : پیمان خماند
کارگردان : پوريا غفاری، عليرضا اسفنديار نژاد
مدير تصويربرداری : مرتضی قیدی
طراح صحنه و لباس : مجید علی‌اسلام
مدير توليد : مسعود تنبد فرا
جلوه‌های ويژه‌ی بصری : امین شاه‌تقی
اهنگساز و نواهای مذهبی : هادی گروسی
پشت صحنه : علی جدیدی
3/5
1 رای
پشت صحنه‌ی آگهی تلویزیونی بانک شهر - رمضان ۱۳۹۶

پشت صحنه‌ی آگهی تلویزیونی بانک شهر – رمضان ۱۳۹۶

پشت صحنه‌ی آگهی تلویزیونی بانک شهر - رمضان ۱۳۹۶

پشت صحنه‌ی آگهی تلویزیونی بانک شهر – رمضان ۱۳۹۶

پشت صحنه‌ی آگهی تلویزیونی بانک شهر - رمضان ۱۳۹۶

پشت صحنه‌ی آگهی تلویزیونی بانک شهر – رمضان ۱۳۹۶

پشت صحنه‌ی آگهی تلویزیونی بانک شهر - رمضان ۱۳۹۶

پشت صحنه‌ی آگهی تلویزیونی بانک شهر – رمضان ۱۳۹۶

پشت صحنه‌ی آگهی تلویزیونی بانک شهر - رمضان ۱۳۹۶

پشت صحنه‌ی آگهی تلویزیونی بانک شهر – رمضان ۱۳۹۶

پشت صحنه‌ی آگهی تلویزیونی بانک شهر - رمضان ۱۳۹۶

پشت صحنه‌ی آگهی تلویزیونی بانک شهر – رمضان ۱۳۹۶

پشت صحنه‌ی آگهی تلویزیونی بانک شهر - رمضان ۱۳۹۶

پشت صحنه‌ی آگهی تلویزیونی بانک شهر – رمضان ۱۳۹۶

پشت صحنه‌ی آگهی تلویزیونی بانک شهر - رمضان ۱۳۹۶

پشت صحنه‌ی آگهی تلویزیونی بانک شهر – رمضان ۱۳۹۶

پشت صحنه‌ی آگهی تلویزیونی بانک شهر - رمضان ۱۳۹۶

پشت صحنه‌ی آگهی تلویزیونی بانک شهر – رمضان ۱۳۹۶

پشت صحنه‌ی آگهی تلویزیونی بانک شهر - رمضان ۱۳۹۶

پشت صحنه‌ی آگهی تلویزیونی بانک شهر – رمضان ۱۳۹۶

انتشار در شبکه های اجتماعی
ce