شهر فرش و ماه رمضان

0
۹۶/۰۳/۰۷
0
Iranads - ایران ادز
آژانس : نگین هزاره سوم
سفارش دهنده : شهر فرش
کارگردان : داریو حدادی
مدیر تولید : پیام صمیمی‌راد
مدیر اجرایی : حمید صالحی
انتشار در شبکه های اجتماعی
fce