شهر در اندیشه نشر

0
۹۶/۰۲/۱۴
0
Iranads - ایران ادز
آژانس : تدبیر پاسارگاد شرق
سفارش دهنده : بانک شهر
کارگردان : پیمان خماند
نویسنده : پوریا غفاری و علیرضا اسفندیارنژاد
فیلمبردار : ابراهیم جعفری
انتشار در شبکه های اجتماعی
fce