دلپذیر و جام جهانی

0
19/06/15
0
Iranads - ایران ادز
آژانس : شبکه آفتاب
سفارش دهنده : دلپذیر
مدیر خلاقه : بنفشه صادقی
نویسنده : فریبرز کریمی
کارگردان : صادق آهی
مدیر تولید : مهران گرجی
مدیر پروژه : عسل ایروانی
انتشار در شبکه های اجتماعی
fce