خوش‌شانس‌های گراد

0
19/06/15
0
گراد گراد گراد گراد گراد گراد
آژانس : راهبرد آتی دانا
سفارش دهنده : گراد
استراتژی : هومن یگانی
طراح و کپی‌رایتر : حمیدرضا حیات روشنایی
انتشار در شبکه های اجتماعی
fce