اَوِه و روز میراث فرهنگی

3.5
17/05/18
0
اوه و روز میراث فرهنگیاوه و روز میراث فرهنگیاوه و روز میراث فرهنگی
اجرا : گروه خلاقیت آو
سفارش دهنده : گروه پاکشو، دکتر امید روستا
مدیر خلاقیت : پژمان فخاریان
مدیر هنری : علی قادری
انتشار در شبکه های اجتماعی
fce