آگهی تلویزیونی لوازم خانگی پارس

0
19/06/15
0

<div id=”30979560479″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/eqW2P?data[rnddiv]=30979560479&data[responsive]=yes”></script></div>

آژانس : موسسه سبزافرنگ فیلم
سفارش دهنده : لوازم خانگی پارس
کارگردان : داریو حدادی
انتشار در شبکه های اجتماعی
fce