آگهی‌های محیطی پات

0
18/10/09
0
Iranads - ایران ادز
آژانس : گروه کادر
سفارش دهنده : پات
مدیر خلاقیت : فاطیما رسولی
مدیر هنری : فاطیما رسولی
گرافیک دیزاینر : امیرحسین علیمدیدی، مریم تبریزی
مدیر اکانت : بهرام غفوری
خدمات رسانه : محیا طالبی
انتشار در شبکه های اجتماعی
fce