آگهی‌های محیطی فرش تافته

0
19/06/15
0
فرش تافته فرش تافته فرش تافته
آژانس : ستاره شرقی
سفارش دهنده : فرش تافته
مدیر خلاقیت : آرش میرطالبی
مدیر هنری و طراح : نیاز نورایی
انتشار در شبکه های اجتماعی
fce