آگهی‌های محیطی تپسی

0
19/06/15
0
آژانس : فاینال تارگت
سفارش دهنده : تپسی
مدیر خلاقیت : سینا سناکار
مدیر هنری : علی شاهی
طراحان گرافیک : محبوبه صناعت، عاطفه صوباتی
انتشار در شبکه های اجتماعی
fce