مریم ارشادی فارسانی

طراح گرافیست، تصویرساز

مهسا دوراندیش

طراح گرافیک

فرهنگ خشای

مدیر استودیو

حسین سخایی

طراح گرافیک و ناظر چاپ

علی اشرفی

مشاور و مجری چاپ و نشر و تبلیغات

مهیار اردیبهشت

مدیر اجرایی و پذیرش آژانس تبلیغاتی «آن»

احمد صلح دار

مدیر استودیو

مجتبی گیوی

مدیر و مشاور ارشد مدیریت تبلیغات

ملیکه ریاحی

طراح گرافیک

مهسا جلالی

طراح گرافیک و آرت دایرکتور

سيد حسين غفاري

طراح گرافيك