مهسا دوراندیش

طراح گرافیک

مریم ارشادی فارسانی

طراح گرافیست، تصویرساز

فرهنگ خشای

مدیر استودیو

حسین سخایی

طراح گرافیک و ناظر چاپ

علی اشرفی

مشاور و مجری چاپ و نشر و تبلیغات

مهیار اردیبهشت

مدیر اجرایی و پذیرش آژانس تبلیغاتی «آن»

احمد صلح دار

مدیر استودیو

مجتبی گیوی

مدیر و مشاور ارشد مدیریت تبلیغات

ملیکه ریاحی

طراح گرافیک