مریم ارشادی فارسانی

طراح گرافیست، تصویرساز

مهسا دوراندیش

طراح گرافیک

فرهنگ خشای

مدیر استودیو

حسین سخایی

طراح گرافیک و ناظر چاپ

مهیار اردیبهشت

مدیر اجرایی و پذیرش آژانس تبلیغاتی «آن»

علی اشرفی

مشاور و مجری چاپ و نشر و تبلیغات

احمد صلح دار

مدیر استودیو

ملیکه ریاحی

طراح گرافیک

مهرداد مؤیدی

Freelance graphic designer

ایمان جعفریان

طراح گرافیک

مهسا جلالی

طراح گرافیک و آرت دایرکتور

پرستو ایازی

طراح و گرافیست

سید حسین غفاری

طراح گرافيك

ندا فرشاد

طراح گرافیک

فاطمه چلبی

گرافیست

سپیده سرچمی

طراح گرافیک

ایمان ویرائی

مدیر آژانس تبلیغاتی راوی رسانه