سجاد رئوفی پور

مدیر و سردبیر اپلیکیشن خبرفوری

امیرحسین ذوالفقاری

مدیر مجموعه ی لی لی تین