نوآوری و تکنولوژی

فرزین کریمی

مدیر مارکتینگ

امیرحسین ذوالفقاری

مدیر مجموعه ی لی لی تین

جعفر مالمیر

کارگردان انیمشن

بابک نصرتی

مدیر عامل

همید فدایی

گیمیفیکیشنیست . هکررشد کسب وکارها