سجاد رئوفی پور

مدیر و سردبیر اپلیکیشن خبرفوری

امیرحسین ذوالفقاری

مدیر مجموعه ی لی لی تین

جعفر مالمیر

کارگردان انیمشن