زهرا رهنما

کارشناس اجرایی گروه تحقیقات بازار سکان

مهناز گل کیا

TV & Radio broadcast

مجتبی شکرگذار

مدیر تولید تبلیغاتی Production Manager

ملیحه ضیایی

کنترل پروژه

علی اشرفی

مشاور و مجری چاپ و نشر و تبلیغات

راحله شاه محمد

مدیر پروژه و اکانت منیجر

صابر موسوی

کارشناس استراتژی و برنامه‌ریزی رسانه

نغمه مهروز

مدیر پروژه راینو

حسن بنای خویی

مدیر پروژه

علیرضا مختاری

Project Manager - Digital

سحر قبادی

مدیر توسعه بازار

شیرین بیات

استراتژیست و مدیر پروژه دیجیتال

مجتبی احمدنژاد

مسئول اجرایی - مسئول امور مشتریان - مدیر پروژه

آزاده صالح پور

طراح گرافیک

محدثه حامدی پور

سابقه در بخش رسانه .پذیرش. امور قراردادی

دانیال جراهی

کارشناس رسانه و روابط عمومی