حیدر پیربنه

کارشناس فروش رسانه (پرینتی،آنلاین و محیطی)

معین شمیرانی

مدیر توسعه کسب و کار

رضا سلامتی

مدیر بازاریابی

علیرضا تقوی

مدیر فروش و بازاریابی

داریوش غفاری

مدیر بازاریابی و فروش