مدیر فروش

حیدر پیربنه

کارشناس فروش رسانه (پرینتی،آنلاین و محیطی)

معین شمیرانی

مدیر توسعه کسب و کار

رضا سلامتی

مدیر مارکتینگ گراد

داریوش غفاری

مدیر بازاریابی و فروش

جلوه آرمیتا

مدیر بازاریابی و فروش

علیرضا گل‌محمدی

معاونت فروش و بازاریابی

بابک نصرتی

مدیر عامل