مدیر تولید فیلم‌ تبلیغاتی

حمید احمدی

مدیر تولید

سجاد ملکی

مدیر تولید فیلم های تبلیغاتی ۷ سال

مهدی ریحانی

مدیرتولید تیزر های تبلیغاتی

داود شهندی

مدیر تولید فیلمهای تبلیغاتی

سعید فلکی

کارگردان

مجتبی محمودی

مدیر تولید، کارگردان و ایده پرداز

حمید زنوزی

مديريت توليد

پرهام بیجانبیک

مدیر تولید

محسن کرباسیان

مدیر تولید

Ali Tajik

مدیر بخش تولید ویدیو در آژانس آیکن

حسام بختیارزاده

مدیر کانون آنی‌بین

Ali Fahimi

سرپرست تیم تولید محتوا

ایمان ویرائی

مدیر آژانس تبلیغاتی راوی رسانه

ایلیا مهرعلیزاده

تهیه کننده

مرتضی رضائی

ساخت انیمیشن و محصولات دیجیتال

سعید امیر

مدیرتولید

محسن مقیمی

مدیر تولید