سعید فلکی

کارگردان

سجاد ملکی

مدیر تولید فیلم های تبلیغاتی ۷ سال

مجتبی محمودی

مدیر تولید، کارگردان و ایده پرداز

مهدی ریحانی

مدیرتولید تیزر های تبلیغاتی

حمید احمدی

مدیر تولید

داود شهندی

مدیر تولید فیلمهای تبلیغاتی

حميد زنوزی

مديريت توليد

حسام بختیارزاده

مدیر کانون آنی‌بین

Ali Tajik

مدیر بخش تولید ویدیو در آژانس آیکن

پرهام بیجانبیک

مدیر تولید