مدیر اکانت

حسن بنای خویی

مدیر پروژه

پریسا لوایی

مدیر پروژه

سحر قبادی

مدیر توسعه بازار

سینا کاظمی

مدیر روابط عمومی آژانس تبلیغات خلاق طرح باران

مجتبی احمدنژاد

مسئول اجرایی - مسئول امور مشتریان - مدیر پروژه

امیر عباس کلهر

روزنامه‌نگار

هلاله نقیان

تحلیلگر دیتا و مدیر اکانت

عطا دهستانی

مدیر پروژه - مشاور تبلیغات

شمیم حسینی

مدیر امور مشتریان