جواد نوری جاوید

مدیر بازاریابی گروه محصولات ماست کاله

علیرضا تقوی

مدیر فروش و بازاریابی

حسن بنای خویی

مدیر پروژه

سحر قبادی

مدیر توسعه بازار

مجتبی احمدنژاد

مسئول اجرایی - مسئول امور مشتریان - مدیر پروژه

سینا کاظمی

مدیر روابط عمومی آژانس تبلیغات خلاق طرح باران