پریسا لوایی

مدیر پروژه

سحر قبادی

مدیر توسعه بازار

مجتبی احمدنژاد

مسئول اجرایی - مسئول امور مشتریان - مدیر پروژه

حسن بنای خویی

مدیر پروژه

سارا ذابح جمشیدی

مدیر روابط عمومی

سینا کاظمی

مدیر روابط عمومی آژانس تبلیغات خلاق طرح باران

امیر عباس کلهر

روزنامه‌نگار

دانیال جعفری نمین

استراتژیست ارتباطات و برنامه ریز رسانه

هلاله نقیان

تحلیلگر دیتا و مدیر اکانت

عطا دهستانی

مدیر پروژه - مشاور تبلیغات