محمدرضا خواجوی

مدیر استودیو خواجوی

محمد امین صاحب پور

مدیرعامل محتواباکس

حامد شعبانی

طراح گرافیک ارشد و مدیر هنری

علیرضا احمدی

مدیر عامل

مهدی رهبر

آهنگساز و تنظیم کننده

بنیامین صحافیان

عکاس صنعتی و تبلیغاتی و مدیر استودیو ژو

رضا فرحی

Founder & Lead Designer at Ten11 Studio

امید اسکندر

آهنگساز و مهندس صدا