مجید خدابنده

گرافیست و انیماتور

مریم زراعت پیشه

طراح گرافیک

مجتبی گیوی

مدیر و مشاور ارشد مدیریت تبلیغات

علی میرجمالی

مدیر مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

امین منتظری

طراح گرافیک ارشد،مدرس

زینب نظری

گرافیست