مدرس دانشگاه

مجید خدابنده

گرافیست و انیماتور

مریم زراعت پیشه

طراح گرافیک

علی میرجمالی

مدیر مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

امین منتظری

طراح گرافیک ارشد،مدرس

زینب نظری

گرافیست

علیرضا گل‌محمدی

معاونت فروش و بازاریابی

وحید علیمردانی

مشاور و مدرس در حوزه بازاریابی و تبلیغات

علی رزاقی

کارگردان، ایده‌پرداز و مدرس دانشگاه

یداله سوری

مدیر عامل

محمدرضا ابراهیمی

معاونت مارکتینگ هولدینگ یک و یک