فعال BTL

پریسا لوایی

مدیر پروژه

دکتر روزبه ناصری

General Manager at Houger.co

هومان منفرد

تامین نیروی انسانی

نغمه مهروز

مدیر پروژه راینو

مجتبی احمدنژاد

مسئول اجرایی - مسئول امور مشتریان - مدیر پروژه

پرهام بیجانبیک

مدیر تولید

داوود رمضانی

offline Marketing & B2B sales Manager

داریوش غفاری

مدیر بازاریابی و فروش

شهاب ذی فهم

مشاور و مجری اجرایی حوزه رسانه بی تی ال

شمیم حسینی

مدیر امور مشتریان

رضا اکبری

Event Planner