علی شهنی

مدیر روابط عمومی

امیرحسین واقفی

روابط عمومی، ارتباط با رسانه - PGt

سینا مسیح پور

مدیرعامل

پریسا لوایی

مدیر پروژه

هومان منفرد

تامین نیروی انسانی

محمد جواد نورافکن

مدیر روابط عمومی در کانون سایه روشن(گیلان)

سینا کاظمی

مدیر روابط عمومی آژانس تبلیغات خلاق طرح باران

دانیال جراهی

کارشناس رسانه و روابط عمومی

نگار فیضی

مدیر اجرایی. بانک اطلاعات تبلیغات محیطی

علی میرجمالی

مدیر مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

مهدی صالح پور

مدیر محتوا

سارا ذابح جمشیدی

مدیر روابط عمومی

امیر کندیری

مسئول دفتر

محمدرضا شفیعی

استراتژیست شبکه‌های اجتماعی

حسن اصغرنیا

مشاور و مدیر اجرایی برگزاری رویداد