بهاره حسینی

Social Media Marketing

حامد ناصری

مدیرعامل

حسین سعیدی

مشاور و مجری بازاریابی دیجیتال و برنامه ریزی رسانه محیطی و تلویزیون

علیرضا تقوی

مدیر فروش و بازاریابی

امید بنان

مدیریت مجموعه

اسمعیلی رضا

طراح گرافیک

امير قليچ خاني

كارشناس گرافيك

محمد جواد نورافکن

مدیر روابط عمومی در کانون سایه روشن(گیلان)

فاطمه مسلم زاده

طراح گرافیک فرش وزرا

داوود رمضانی

offline Marketing & B2B sales Manager

محدثه حامدی پور

سابقه در بخش رسانه .پذیرش. امور قراردادی

نگار فیضی

مدیر اجرایی. بانک اطلاعات تبلیغات محیطی

حدیث حضرتی

امور اجرایی کمپین

سید سعید شمندی

مدیر عامل

مسلم نعیمی

مدیرعامل

فرزانه نصری

مدیر رسانه و برنامه ریزی