محمد حسین چشمه نور

کارشناس مسئول دیجیتال مارکتینگ نرم افزاری آموت

برهان ثقفیان

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

سجاد رئوفی پور

مدیر و سردبیر اپلیکیشن خبرفوری

نوروزی مهزیار

مدیر کمپین های دیجیتال صباویژن

حامد ناصری

مدیرعامل

سینا مسیح پور

مدیرعامل

محمد کشاورزمهر

کارشناس دیجیتال مارکتینگ گروه صنعتی پاکشو

شیرین بیات

استراتژیست و مدیر پروژه دیجیتال