علی آتشی

مدیر وبسایت درخت لیمو

سامان خضر

Graphic Designer

غزاله مطیعا

طراح خدمات و تجربه کاربری

نداعبادی

کارگردان و تصویرگر

نیما جمالی

تصویرگر و طراح شخصیت

علی احمدی

طراح سه بعدی

علی زمانی

vfx artist - motion graphic animator - 3d artist

نغمه خوش مروت

طراح گرافیک و کار اکتر دیزاینر

محمد علی مجیدی

طراح رابط کاربری UI & UX Designer