بازاریاب

حیدر پیربنه

کارشناس فروش رسانه (پرینتی،آنلاین و محیطی)

علیرضا تقوی

مدیر فروش و بازاریابی

محمد جواد نورافکن

مدیر روابط عمومی در کانون سایه روشن(گیلان)

محسن اسماعیلی

مدیر کانال کسب و کار