حیدر پیربنه

کارشناس فروش رسانه (پرینتی،آنلاین و محیطی)

شیماء گلچین

مسئول اداری

محمد جواد نورافکن

مدیر روابط عمومی در کانون سایه روشن(گیلان)