سعید ترخانی

مدیر عامل

سعید حق زارع

انیماتور و طراح حرکت

متین سفیدگری

موشن گرافیک دیزاینر

امید افروغ

جنرالیست

علی زمانی

vfx artist - motion graphic animator - 3d artist

دلارا جلالیان

دیجیتال آرتیست