آهنگساز

امید اسکندر

آهنگساز و مهندس صدا

امین طاهری

سوپروایزر آهنگسازی

پارسا مهرداد

تدوینگر - فیلمبردار - تولیدمحتوا

عیسی اسدی

نویسنده ، تولید کننده محتوا

امیررضا مرکباتی

آهنگساز و مدیر مارکتینگ